Славутицький міський методичний центр
Субота, 18.08.2018, 19:53
Вітаю Вас Гость | RSS
 
Головна Психологічна служба СлавутичаРеєстраціяВхід
2017/2018
http://picasion.com/
Меню сайту
Ми у facebook
Спілкуємося
Методист ДНЗ
Початкова школа
Словесники
psyh.blog
САШБ
...
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Психологічна служба м. Славутича працює за основними напрямками, передбаченими Положенням про психологічну службу системи освіти України, вирішує завдання створення та удосконалення системи ефективного психолого-педагогічного супроводу дітей та учнів.
В психологічній службі системи освіти міста працює 19 осіб (5 практичних психологів загальноосвітніх закладів, 5 соціальних педагогів, 6 практичних психологів дошкільних закладів, 1 – позашкільного закладу (МНВК), 1 - психолог дитячого будинку та 1 психолог-консультант). 
За останні роки покращились умови роботи працівників психологічної служби для проведення основних напрямків роботи: консультаційної, діагностичної, корекційної. Всі психологи дошкільних закладів та більшість психологів загальноосвітніх закладів мають кабінети для проведення групової роботи.
Психологи дошкільних закладів працюють з трьома основними віковими категоріями: діти раннього віку (сприяння адаптації до умов дошкільного закладу), діти середньої вікової групи (фронтальна та індивідуальна діагностика, розвивальна робота з усіма дітьми, виявлення дітей «групи ризику» та індивідуальна робот а з ними), діти переддошкільного віку (діагностика готовності до школи, усунення труднощів, що ускладнюють подальшу адаптацію). Саме завдяки такій системі можливо певною мірою пом’якшити чи повністю усунути недоліки в розвитку дитини вже в дошкільному віці і таким чином забезпечити повноцінний розвиток в наступні вікові періоди.
Здійснюючи взаємодію з дошкільною ланкою, психологи загальноосвітніх закладів починають працювати вже на рівні початкової школи, де вирішують такі завдання як: з'ясування особливостей адаптаційного періоду та усунення основних причин неуспішності в навчанні.
Психологи шкіл здійснюють основні діагностичні мінімуми: адаптація перших класів, адаптація учнів до середньої ланки, професійне самовизначення старшокласників, діагностика вибору профілю навчання (у разі наявності профільних класів), моніторинг обдарованості. Відповідно здійснюється профілактика дезадаптації учнів цих категорій, розробляються та впроваджується розвивальні, корекційні програми з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей.
Крім того, психологами та соціальними педагогами здійснюється профілактика злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків: психологічні служби ЗОШ № 3, № 4 запроваджують тренінгові форми роботи за програмами "Рівний-рівному”, "Діалог”, "майбутнє починається сьогодні”.
Психолог-профконсультант "Центру професійного розвитку” здійснює діагностику професійних нахилів та здібностей та психологічний супровід учнів.
Психолог ліцею спрямовує роботу на супровід обдарованихдітей, які навчаються в закладі, їх всебічну діагностику, сприяє адаптації в нових умовах навчання.  

Колесова Ганна Володимирівна, методист
· Керує діяльністю психологічної служби загальноосвітніх та дошкільних закладів
· Здійснює координацію та методичне спрямування діяльності методичного об’єднання практичних психологів і соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів та творчої групи практичних психологів дошкільних закладів.
· Здійснює аналіз, оцінку і прогноз розвитку психологічної служби, бере участь у формуванні освітньої політики міста.
· Сприяє кваліфікаційному, творчому, науковому росту працівників психологічної служби.
· Проводить просвітницьку роботу з питань психолого-педагогічного супроводу дітей з педагогами, керівниками закладів
· Надає методичні консультації практичним психологам, соціальним педагогам, вчителям, керівникам навчальних закладів.
· Здійснює експертну оцінку стану психологічної служби в закладах освіти міста.
· Здійснює розробку методичних рекомендацій з актуальних питань діяльності психологічної служби
· Створює міський банк психодіагностичних і корекційних методик
· Рецензує авторські та адаптовані програми, досвіди
· Бере участь в роботі атестаційних комісій по атестації практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів міста.
· Проводить соціологічні дослідження за запитом органів управління освіти (міського, обласного, державного рівнів).
Методистом психологічної служби міста проводиться робота, спрямована на підвищення кваліфікації та творчого потенціалу фахівців. Систематично проводяться наради, засідання методичного об’єднання, творчої групи.
Протягом 2005-2009 рр. на міських семінарах, засіданнях методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх закладів та творчої групи практичних психологів дошкільних закладів опрацьовувалися такі напрямки роботи: "Психологічна реабілітація дітей, які зазнали сексуального насильства”, "Девіантна поведінка” та "Технології роботи з девіантними підлітками”, "Адаптація дітей раннього віку до умов дитячого закладу”, "Протидія торгівлі людьми”, "Профорієнтація старшокласників”, "Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів”, "Робота з обдарованими дітьми”, "Соціально-психологічні аспекти протидії жорстокого поводження з дітьми”, "Організація навчально-виховної роботи з дітьми, що мають особливості психофізичного розвитку”, "Психологічні особливості роботи з дітьми, що навчаються за допоміжними програмами”, "Негативний вплив реклами на свідомість учнів”, "Психологічна готовність старших дошкільників до навчання у школі”, "Дитячі страхи та арт-терапія як засіб корекції страху”, "Стрес. Шляхи його подолання”, а також розробка комплексної діагностичної програми для вихованців ДНЗ та учнів 1-х класів.


Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби


Статус фахівців психологічної служби
Практичні психологи, соціальні педагоги за своїм статусом належать до педагогічних працівників і згідно з діючим законодавством користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них [1,2,7].

Уведення посад у навчальні заклади
Чисельність практичних психологів і соціальних педагогів регулюється нормативами, затвердженими Міністерством освіти і науки України [7].
Чисельність практичних психологів дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу; комбінованого типу, у яких є 2 і більше груп компенсуючого типу; дитячих будинків інтернатного типу; центрів розвитку дитини - одна ставка на навчальний заклад.
Чисельність практичних психологів дошкільних навчальних закладів, у яких є 9 і більше груп (для міста) - одна ставка на навчальний заклад.
Чисельність практичних психологів ліцеїв, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів для задоволення потреб учнів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці; позашкільних навчальних закладів - одна ставка на навчальний заклад.
Чисельність соціальних педагогів дошкільних навчальних закладів (дитячих будинків) інтернатного типу та центрів розвитку дитини - одна ставка на навчальний заклад.
Чисельність практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, у яких нараховується 700 і більше учнів (у місті) - одна ставка на навчальний заклад і практичного психолога, і соціального педагога.
У випадках, коли посади, перелічені в зазначених нормативах, не можуть забезпечити нормальне функціонування навчального закладу, за рахунок можливостей місцевого бюджету та позабюджетних коштів можуть бути введені додаткові посади практичних психологів і соціальних педагогів.
Призначення на посаду та звільнення з посади практичного психолога і соціального педагога закладу освіти здійснюються за погодженням з методистом з психологічної служби міського методичного кабінету [7].

Тривалість робочого тижня
Тривалість робочого тижня практичного психолога і соціального педагога - 40 годин. Із них 20 год. відводиться для роботи у навчальному закладі (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 год. - на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо.
Роботу з обробки результатів досліджень, оформлення висновків, планування і звітності тощо практичний психолог і соціальний педагог може виконувати за межами навчального закладу [9].
Оскільки тривалість робочого тижня практичного психолога та соціального педагога 40 годин, то і 20 годин, що відводяться для роботи безпосередньо у навчальному закладі, і 20 годин, що можуть проводитись за межами навчального закладу, мають бути відображені в плані роботи практичного психолога (соціального педагога) на місяць та в статистичному звіті згідно з нормативами часу на основні види роботи [8, 14].

Оплата викладацької роботи
Практичним психологам і соціальним педагогам дозволяється займатися викладацькою роботою в навчальних закладах [5], тобто 12 годин на тиждень, якщо така робота проводиться за основним місцем роботи, або 9 годин - якщо за сумісництвом [3]. При цьому викладацька робота в межах 240 годин на рік (6 годин на тиждень) сумісництвом не вважається.
Це дає право керівнику навчального закладу (установи) за місцем основної роботи дозволяти практичним психологам і соціальним педагогам виконувати викладацьку роботу в даному обсязі в основний робочий час з виплатою заробітної плати за кожним місцем роботи.

Надання допомоги на оздоровлення, премій, винагород, надбавок і доплат
Практичні психологи та соціальні педагоги, як педагогічні працівники, мають право на отримання надбавки за вислугу років, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків, а також допомоги на оздоровлення відповідно до чинного законодавства [1].
Преміювання практичних психологів і соціальних педагогів, виплата їм щорічної грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків та інших доплат, надбавок і винагород здійснюються відповідно до положень, що затверджені в навчальному закладі та передбачені у колективному договорі.
Практичні психологи та соціальні педагоги мають право виходу на пенсію за вислугу років [4].

Атестація фахівців психологічної служби
Атестація практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року N 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 року N 1135) 
З 1 вересня 2005 року присвоюється педагогічне звання практичного психолога-методиста [13]. 

Кваліфікаційні характеристики працівників психологічної служби системи освіти затверджені Наказом МОН від 28.12.2006 р. № 864 Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України.

Планування, звітність, документація
Планування діяльності практичних психологів і соціальних педагогів здійснюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України за річним планом роботи (обов’язково), місячним (за потребою), щоденним обліком роботи (обов’язково) [15].
Річний план роботи є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу.
При складанні річних планів роботи необхідно враховувати:
• участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України;
• пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу;
• специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку;
• спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога (соціального педагога) навчального закладу.
План роботи затверджується директором, погоджується методистом [8].
Статистична звітність практичними психологами і соціальними педагогами навчальних закладів здійснюється за рік у визначені терміни.
Звітність здійснюється за нормативами часу на основні види роботи практичного психолога та соціального педагога.
Практичним психологам навчальних закладів необхідно вести таку документацію [8]:
• індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування;
• протоколи індивідуальних консультацій;
• журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи;
• журнал психологічного аналізу уроків;
• журнал щоденного обліку роботи;

Соціальним педагогам навчальних закладів необхідно вести таку документацію [14]:
- журнал реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів,
- соціальний паспорт навчального закладу;
- облікові картки соціального супроводу сімей дітей;
- акти обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей;
- журнал щоденного обліку роботи.
Також, практичним психологам і соціальним педагогам необхідно мати тижневий графік роботи.

Матеріали та документація практичного психолога і соціального педагога розподіляється за категоріями [10]:
• нормативно-правові документи;
• навчально-методичні матеріали;
• довідково-інформаційні матеріали;
• обліково-статистичні документи;
• матеріали для службового використання.
Доступ до обліково-статистичних документів та документів для службового використання регулюється завідуючим кабінетом відповідно до положень Етичного кодексу психолога (за винятком офіційних звернень правоохоронних і судових органів). Конфіденційна інформація про клієнта надається лише з дозволу директора навчального закладу, методиста з психологічної служби ММК [4].

Завідування психологічним кабінетом
Працівникам психологічної служби системи освіти надаються окремі приміщення (кабінети) для проведення діагностичної, навчальної, тренінгової, консультативної, розвивальної і корекційної роботи.
Завідування психологічним кабінетом покладається керівником навчального закладу на практичного психолога та соціального педагога.
Завідуючий кабінетом несе відповідальність за зміст роботи психологічного кабінету, планування діяльності та ведення документації, зберігання та правильне використання обладнання та інших матеріальних цінностей.
До обов’язків завідуючого психологічним кабінетом входить: систематичне поповнення та удосконалення навчально-матеріальної бази кабінету. За завідування психологічним кабінетом здійснюється доплата згідно з законодавством України [10].

Нормативні документи:
1. Закон України „Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-ХП.
2. Постанова КМУ від 14.06.2000 р. № 963 Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників.
3. Наказ Міністерства праці України від 28.06.1993 р. № 43 Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій.
4. Постанова КМУ від 26.09.2002 р. № 1436 Про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я иа соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.
5. Наказ МОН України від 15.04.1993 р. № 102 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.
6. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року N 1473,наказом Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 року N 1135)
7. Наказ МОН України від 03.05.1999 № 127 Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України (Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН від 07.06.2001 № 439, від 02.07.2009 № 616) 
8. Лист МОН України від 27.08.2000 № 1/9-352 Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України.
9. Лист МОН України від 27.11.2000 № 109 Про тривалість робочого тижня практичних психологів/соціальних педагогів.
10. Наказ МОН України від 19.10.2001 № 691 Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів.
11. Лист МОН України від 13.12.2001 р. № 1/9-439 Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології та соціальної роботи.
12. Наказ МОН України від 13.01.2005 № 9 Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти.
13. Наказ МОН України від 04.07.2005 р. № 396 Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам.
14. Наказ МОН від 28.12.2006 р. № 864 Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України.
15. Лист МОН від 05.03.2008 р. № 1/9-128 Щодо ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
Дошка пошани
http://picasion.com/
Контакти
Бакинський квартал, б.15, м.Славутич,Київська обл.07101
тел.: (04579) 2-35-32
e-mail: metodslavutich@ukr.net
web: slavmmc.at.ua
міні-EdCamp Slavut
Наш блог
Пошук
INUDECO
Вхід на сайт

Сектори центру
Методична служба [1099]
Бардакова Н.О.
Науково-методична рада [47]
Бардакова Н.О.
Дошкільна освіта [138]
Терещенко І.А.
Початкова освіта [133]
Мороз О.М.
Олімпіади, МАН, конкурси... [491]
Виховна робота [705]
Заставнюк О.О.
Бібліотечно-бібліографічна робота [152]
Громовик Н.П., Іванова Я.Є.
Психологічна служба [92]
Мови і література [135]
Мандровний О.М.
ПМПК [19]
Фізична культура, технології, естетичний цикл знань [140]
Касьяненко Л.Л.
Природничо-математичний цикл знань [31]
Суспільствознавство [40]
Календар подій
«  Серпень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
МОНУ
ІІТЗО
ЗНО
КОДА
ДОН
КВНЗ КОР "АНО"
МАН
e-slavutich
Управління освіти
pedpresa.com
osvita.ua
Славутицький ММЦ © 2018